top of page

"שאלוני הקהל הנכבד ההוא סתם, באיזה רב ומורה הוראה אבחר להם, מאותם אשר בארץ ואפשר להם השגתו. ואז עניתים, כי החכם ... יש בו די ורב, לדון ולהורות וללמד לתלמידים ולדרוש ולדבר צחות, בין בכתב, בין במבטא, כאשר הוא האמת." 

- שו"ת הריב"ש סימן רפ"ז -

רבנות משפחה וקהילה_edited.png
WhatsApp Image 2023-08-27 at 23.13.41 (1).jpeg
למען דעת א'
הגירושין בהלכה / הרב רפאל קרויזר
למען דעת ב'
קובץ רבנות משפחה וקהילה א
bottom of page