top of page

ראש בית המדרש

הרב רפאל קרויזר

 

למד ולימד בישיבת חברון כנסת ישראל

לשעבר ראש כולל ללימוד תלמוד ירושלמי סדר זרעים, בבית המדרש הגבוה להלכה בהתישבות.

 • המרכז התורני 'למען דעת' קם ונוסד בירושלים מתוך מטרה להצמיח את דור העתיד של ההנהגה התורנית, להכשיר רבני קהילות ודיינים בעלי שיעור קומה אשר יוכלו לעמוד מול אתגרי השעה בשפה ברורה ונעימה ובכך להרבות כבוד שמים בעולם.
   

 • בבית המדרש 'למען דעת' מתקיימת תכנית לימודים ייחודית ומקיפה של לימודי הלכה ממקורותיה כסדר השולחן ערוך תוך עמידה ביעדים הכוללים מבחנים פנימיים ומבחני דיינות של הרבנות הראשית לישראל. דגש מיוחד מושם על סוגיות אקטואליות ורלוונטיות במציאות העכשווית.
   

 • מכון 'למען דעת' שעל ידי בית המדרש מוציא לאור פרסומים תורניים ומחקר היסטורי, הגותי ותורני ומייצר שיח עמוק בסוגיות אלו
  .

 • תכנית ההכשרה לרבנים כוללת שיעורים והרצאות בנושאי הגות יהודית, סדנאות כתיבה, דיבור בפני קהל ושימוש במאגרי מידע ממוחשבים.
   

 • בית המדרש 'למען דעת' מהווה במה לשיעוריהם של רבנים ודיינים חשובים ממגוון קהילות המביאים מחידושיהם לפני לומדי בית המדרש ומביאים את דרכי עולם הפסיקה אל תוך בית המדרש.
   

 • בבית המדרש לומדת קבוצה איכותית ומובחרת של תלמידי חכמים נבחרים ברציפות ובהתמדה מתוך מוטיבציה ותודעת שליחות להשפיע ולהרבות כבוד שמים.

bottom of page