בעניין חק תוכות א - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00
בעניין חק תוכות ב - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00
נתינת גט לאשה המשותקת - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00
נתינת שני גיטין - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00
בעלות על הנייר והדיו בשעת כתיבה - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911