top of page
בעניין חק תוכות א - הרב מיכאל בלייכר
00:0000:00
בעניין חק תוכות ב - הרב מיכאל בלייכר
00:0000:00
נתינת גט לאשה המשותקת - הרב מיכאל בלייכר
00:0000:00
נתינת שני גיטין - הרב מיכאל בלייכר
00:0000:00
בעלות על הנייר והדיו בשעת כתיבה - הרב מיכאל בלייכר
00:0000:00
bottom of page