top of page

לקט מקורות לדיון תורני בסוגיות הרלוונטיות למציאות הישראלית מתוך עיון נרחב בסוגיות הש"ס ובדברי רבותינו הראשונים בפסיקותיהם ובתשובותיהם. החוברת עוסקת בסוגיות הנוגעות למנגנוני השלטון והכפייה ודרכי קבלת החלטות, ובכללן סוגיות של חלוקת וגביית מיסים.

 

הגירושין בהלכה / הרב רפאל קרויזר
WhatsApp Image 2023-08-27 at 23.13.41 (1).jpeg

הננו שמחים לבשר לדיינים, לעורכי דין, טוענים רבניים ולציבור הרחב , על צאתו לאור של ספר חדש על הלכות גירושין המבאר בשפה בהירה את כל ההלכות הנוגעות להליך הגירושין , עם דגש על פסקי בתי הדין הרבניים . הספר כולל הפניות ומקורות להרחבות והוא ספר חובה לכל העוסקים בתחום.

 

bottom of page