מענה לשאלות בהלכה על ידי רבני בית המדרש

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911