בגדרי שוטה בגיטין - הרב אלעד כהן
00:00 / 00:00
אבן העזר סימן ס"ו - הרב אלעד כהן
00:00 / 00:00
בעניין נתינת שני גיטין - הרב אלעד כהן
00:00 / 00:00
שליחות בגירושין - הרב אלעד כהן
00:00 / 00:00
נכסי צאן ברזל - הרב אלעד כהן
00:00 / 00:00

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911