הגבהה מכוחו וגרמא - הרב מיכאל בלייכר
00:00 / 00:00

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911