קובץ רבנות , משפחה וקהילה א

לקט מקורות לדיון תורני בסוגיות הרלוונטיות למציאות הישראלית מתוך עיון נרחב בסוגיות הש"ס ובדברי רבותינו הראשונים בפסיקותיהם ובתשובותיהם. החוברת עוסקת בסוגיות הנוגעות למנגנוני השלטון והכפייה ודרכי קבלת החלטות, ובכללן סוגיות של חלוקת וגביית מיסים.

 

קובץ רבנות, משפחה וקהילה נכתב על ידי רבני בית המדרש למען דעת ויצא לאור על ידי מכון מד"ת בשיתוף עם הרבנות הראשית לישראל. הקובץ עוסק בסוגיות אקטואליות שונות ובין היתר דן ביחס לעוברי עבירה, חובת דיווח, התנהלות כלכלית נכונה ותפקיד הרב במקרי חירום.

 

 

 

 

 

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911