"שאלוני הקהל הנכבד ההוא סתם, באיזה רב ומורה הוראה אבחר להם, מאותם אשר בארץ ואפשר להם השגתו. ואז עניתים, כי החכם ... יש בו די ורב, לדון ולהורות וללמד לתלמידים ולדרוש ולדבר צחות, בין בכתב, בין במבטא, כאשר הוא האמת." 

- שו"ת הריב"ש סימן רפ"ז -

רבנות משפחה וקהילה_edited.png
למען דעת א'
 מקורות לסוגיית סמכות נבחרי ציבור
למען דעת ב'
קובץ רבנות משפחה וקהילה א