בתהליך ההכשרה לקראת התפקיד הגדול של רב בישראל, הדבר הראשון שאברכים צריכים לדעת שלא שייך להיות רב ללא לימוד גמ', ללא להיות מחובר לסוגיה ולמלאות את עצמו בלימוד. רב צריך להיות תמיד מחובר למקורות הדעת.

כתוב בפסוק 'יזל מים מדליו' והפירוש הוא שיש הבדל גדול בין השקיה של שדה מצ...

Please reload

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911