שמירת כספים - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
שכחה בשומרים - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
קני את וחמור 1 - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
קני את וחמור 2 - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
נדרי צדקה והקדש - סימן ריב - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
קניין בדבר שאינו מסוים - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
אופן ההתחייבות בשומרים - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00
קניין סיטומתא - הרב רפאל קרויזר
00:00 / 00:00

למען דעת – מנהיגות תורנית בירושלים (ע"ר), מספר עמותה: 580593911